ICA SBA 2017

Katherine Maher: ”In Praise of Open”

Företag, och deras arkiv, har en viktigare roll än någonsin att spela i en värld när faktaresistens slagit till.  Det sa Katherine Maher, Wikimedias högsta chef, när hon invigningstalade på ICA SBA 2017-konferensen.

I juli 2016 blev Katherine Maher högsta chef för Wikimedia Foundation, den ideella organisation som ligger bakom Wikipedia och dess systerprojekt. På ICA SBA 2017 talade hon om vikten av transparens i en alltmer faktaresistent värld och den roll som arkiv, bl a företagsarkiv, då kan spela.

Utöver filmen ovan kan du även se Katherines presentationsbilder här.

Foton från Katherines presentation:

Katherine Maher, Wikimedias högste chef, var invigningstalare på ICA SBA 17 i Stockholm. Hon talade om transparens i en värld som blir allt mer faktaresistent - och den roll som företagsarkiv kan spela. (Foto: Linus Sundahl-Djerf)

Katherine Maher, Wikimedias högste chef, var invigningstalare på ICA SBA 17 i Stockholm. Hon talade om transparens i en värld som blir allt mer faktaresistent - och den roll som företagsarkiv kan spela. (Foto: Linus Sundahl-Djerf)

Katherine Maher, Wikimedias högste chef, var invigningstalare på ICA SBA 17 i Stockholm. Hon talade om transparens i en värld som blir allt mer faktaresistent - och den roll som företagsarkiv kan spela. (Foto: Linus Sundahl-Djerf)

Katherine Maher, Wikimedias högste chef, var invigningstalare på ICA SBA 17 i Stockholm. Hon talade om transparens i en värld som blir allt mer faktaresistent - och den roll som företagsarkiv kan spela. (Foto: Linus Sundahl-Djerf)

Katherine Maher, Wikimedias högste chef, var invigningstalare på ICA SBA 17 i Stockholm. Hon talade om transparens i en värld som blir allt mer faktaresistent - och den roll som företagsarkiv kan spela. (Foto: Linus Sundahl-Djerf)

Katherine Maher, Wikimedias högste chef, var invigningstalare på ICA SBA 17 i Stockholm. Hon talade om transparens i en värld som blir allt mer faktaresistent - och den roll som företagsarkiv kan spela. (Foto: Linus Sundahl-Djerf)

Katherine Maher, Wikimedias högste chef, var invigningstalare på ICA SBA 17 i Stockholm. Hon talade om transparens i en värld som blir allt mer faktaresistent - och den roll som företagsarkiv kan spela. (Foto: Linus Sundahl-Djerf)

Katherine Maher, Wikimedias högste chef, och Anders Houltz, forskniingssekreterare på Centrum för Näringslivshistoria. (Foto: Linus Sundahl-Djerf)

Anders Sjöman (Centrum för Näringslivshistoria), Katherine Maher (Wikimedia Foundation) och Alexander Husebye (Centrum för Näringslivshistoria). -- Foto: Linus Sundahl-Djerf

Om ICA SBA-konferensen
Det här är en film från ICA SBA-konferensen 2017 i Stockholm. ICA SBA är en global förening för företagsarkiv, som varje år håller en internationell konferens för företagshistoriker och företagsarkivarier från hela världen. 2017 hölls konferensen i Stockholm och anordnades av Centrum för Näringslivshistoria.

Här kan du se alla filmer från ICA SBA konferensen.