Ny deposition:
KFs arkiv till Centrum för Näringslivshistoria

VISA BILDTEXT
Blåvit sortiment u å. Studio Argentun/Janne Hansson. Foto ur KFs historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Vi är på Centrum för Näringslivshistoria glada över att ta hand om Kooperativa Förbundets (KF) omfattande arkiv i våra lokaler i Bromma. Sedan tidigare hanterar vi livsmedelsföretagen ICA och Axfoods arkiv liksom andra kooperativa företag som OKQ8 och HSB. Likaså lantbruksrörelsens olika aktörer.

KFs styrelse fattade innan sommaren beslutet om att deponera verksamhetens omfattande arkiv och bibliotek hos Centrum för Näringslivshistoria (CfN). Under hösten 2019 har en omfattande flytt genomförts av KFs arkiv från lokalerna vid Slussen till CfNs depå i Bromma. På uppdrag av KF har vi även inlett ett arbete med att skapa en bevarandeplan av materialet i arkivet samt en digital arkiveringspolicy för att säkerställa att KFs nutids- och framtidshistoria bevaras.

Centrum för Näringslivshistoria är organiserat som en ideell förening, där medlemsföretag och – organisationer utgör ägare. CfN, som har till uppgift att bevara och berätta näringslivets historia, är politiskt obunden. Verksamheten finansieras av medlemsavgifter och intäkter från arkiv- och berättartjänsterna som utförs medlemsföretag och andra kunder.Läs mer om oss och våra tjänster

I arkivet i Bromma förvaltas företagsarkiv på uppdrag av företagsledningar och ägare. Här hanteras över 70 000 hyllmeter med fotografier, reklam, prototyper, personaltidningar, förpackningar, styrelseprotokoll, projektplaner, designskisser, filmer och ljudupptagningar. Materialet sträcker sig från 1700-talet till idag och är unikt i världen.

Läs mer om hur du söker i våra arkiv.

Är du intresserad av att deponera ditt arkiv hos oss eller lära dig mer om hur du kan ta hand om ditt digitala material? Kontakta P-O Karlsson på 070-974 03 70, p-o.karlsson@naringslivshistoria.se.