Nyheter

Lantmännen på besök i arkivet

Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl har besökt Centrum för Näringslivshistoria där arkivarien Benito Peix Geldart visade honom runt bland deras 300 hyllmeter.

Bland protokoll, årsberättelser, fotografier och föremål får Per Lindahl en bra bild av sina föregångares arbete.

”Kan man sin historia kan man också se sin framtid” säger Per Lindahl och sätter fingret på det värdefulla med att förvalta och använda sitt förbunds eller sitt företags historia.