Nyheter

Lön för mödan, jakten går vidare!

Frågan om lönedag gick bland annat till Ekonomistyrningsverket, den statliga myndighet som är en central förvaltningsmyndighet under finansdepartementet. Statens löner betalas ju ut den 25.

ESV kunde emellertid inte säga varför detta datum var valt, men meddelade att alla svenska myndigheter får sina månatliga anslag den dagen. Då finns det alltså pengar på kontona för att betala ut lönerna. Om detta är orsaken eller en följd av traditionen med lön den 25 är emellertid osäkert.

 

Så jakten går vidare.