Nyheter

Nu lanseras Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

8 mars 2018 lanseras Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Syftet är att lyfta fram betydelsefulla kvinnor i historien och synliggöra deras insatser.

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (SKBL) är skapat av ungefär 370 personer verksamma vid olika lärosäten och kulturinstitutioner i Sverige. Skaparna hoppas att SKBL ska hjälpa till att synliggöra kvinnorna och deras insatser i den svenska historien.

// Läs mer om SKBL här //

”På kort sikt hoppas vi på att SKBL kommer att leda till att kvinnors betydelsefulla insatser för samhället uppmärksammas i undervisning på alla nivåer och att databasen kommer till användning i forskning. I förlängningen hoppas vi att SKB, som ju förändrar kunskapsläget och källsituationen, ska bidra till att historieskrivningen blir mer representativ när det gäller vad kvinnor respektive män utfört i det förflutna”, säger Maria Sjöberg, professor i Historia och en av deltagarna i projektet.

SKBL kommer att finnas tillgängligt på webben och lanseras 8 mars 2018.