Ny bok från förlaget:
Ryska revolutionen på nära håll

VISA BILDTEXT
Revolution! Svenska erfarenheter från Ryssland är en bok från Förlaget Näringslivshistoria.

I den nya antologin ”Revolution! Svenska erfarenheter från Ryssland” (Förlaget Näringslivshistoria, 2019) redovisas och återberättas svenskars brev och berättelser från revolutionens Ryssland.

Tusentals svenskar levde och arbetade i Ryssland hösten 1917. De var skräddare, ingenjörer, förvaltare, stinsar, hemmafruar, diplomater och skolbarn. De var anställda, småföretagare, fabrikörer eller ekonomiskt oberoende. De flesta hade turen att få lämna sina hem och resa tillbaka till Sverige under vintern 1917 och de påföljande månaderna under 1918.

I antologin Revolution! Svenska erfarenheter från Ryssland kommer några av dem till tals. Brev och dagböcker från Moskva och S:t Petersburg låter oss se de ryska revolutionerna och året därefter med samtidens ögon. Vi möter både privata brev och de rapporter svenska företagsrepresentanter och lokala chefer sände hem till sina huvudkontor i Sverige.

Inte minst tänkvärd är den tillförsikt som, åtminstone på vissa håll, rådde inför en kommersiell framtid ännu i början av 1918. Svenska företag köpte fabrikslokaler och såg fram mot rika orderböcker den dag ordningen hade återställts och fred rådde i det stora grannriket. Ingen föreställde sig att det som skedde i november 1917 skulle prägla stora delar av Europa under sju årtionden framåt.

I antologin medverkar författaren Bengt Jangfeldt, professor Gunnar Åselius, docent Martin Kragh, publicisten Ulrika Knutson och historikern Benito Peix Geldart.

Boken har utkommit på Förlaget Näringslivshistoria och är del 11 i förlagets löpande rapportserie Näringslivshistoria.

Köp boken i vår butik

Oroliga tider. År 1916 den 22 mars står Zäta Höglund, Erik Hedén och Ivan Oljelund anklagade för landsförräderi för uppmaningen till revolt och generalstrejk utifall regeringen beslutar om svenskt ingripande i första världskriget. Det blir en uppmärksammad rättsprocess som i slutändan resulterar i ett kortare fängelsestraff för Höglund och Oljelund medan Hedén frikänns helt. (Ur Svenska Dagbladet, 23 mars 1916.)

Demonstrerande soldatfruar och barn på Nevskij Prospekt i Petrograd den 9 april 1917. På baneret står ”Leve arbetarnas och soldaternas rådsledamöter!”

Olof Aschberg, kom att kallas ”Röda bankiren”. Han gjorde tidigt affärer med den nya Sovjetstaten, vilket gjorde honom till måltavla för stark kritik. 1921 grundade han Ryska handelsbanken i Moskva (Ruskombank) 1921 och var dess chef 1922–1924.

Verkstadsbyggnad i Petrograd för Nordiska Kompaniet, köpt år 1916 för 300 000 rubel. Ur NKs historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Projektgrupp

Boken ges ut av Förlaget Näringslivshistoria, som ägs av Centrum för Näringslivshistoria. Bokens projektgrupp bestod av:

Köp boken i vår butik