Nytt från förlaget:
Två sekel av folkbildning

VISA BILDTEXT
Sällskapet för Folkundervisningens Befrämjande 1822–2022, Förlaget Näringslivshistoria.

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande har varit verksamma i hela 200 år. I en ny antologi beskrivs såväl föreningens historia som nutida verksamhet. Sex olika forskare beskriver också utvecklingen och utmaningarna inom det pedagogiska området som helhet.

Föreningen grundades 1822 och hette från början Sällskapet för växel­under­visningens befrämjande, där växel­undervisning syftade på den undervisnings­form där äldre skol­elever under en lärares ledning undervisade sina yngre kamrater. Tanken var att göra det möjligt att undervisa ett stort antal elever samtidigt, vilket sågs som ett sätt att avhjälpa dåtidens brist på allmän skol­undervisning.

1866 ändrades namnet till Sällskapet för folk­undervisningens befrämjande, SFUB, och syftet till att befrämja en allmän och ändamåls­enlig folkbildning. I dag är sällskapet främst verksamt genom att dela ut stipendier för fort­bildning till lärare, skolledare och annan pedagogisk personal.

När SFUB markerar två sekel till gagn för folkbildningen gör man det genom att även titta utanför den egna historien. I antologin från Förlaget Näringslivshistoria har sex forskare fått i uppdrag att skriva om fem olika områden kopplade till utbildning och pedagogik. Det handlar om historia, men också om att blicka framåt och hur man kan främja lärandet.

Projektgrupp hos Centrum för Näringslivshistoria
  • Projektkoordinator och redaktör: Sara Johansson
  • Medverkande forskare: Ulrika Bergmark, Henrik Bohlin, Germund Larsson, Elisabet Nihlfors, Astrid Pettersson, Johanna Ringarp
  • Övriga skribenter: Sara Johansson, Lars-Erik Olofsson, Christina Palm, Gabriel Romanus
  • Form: Patrik Sundström
  • Tryck: Brand Factory