Nyheter

Så jobbar indiska koncernen Godrej med sin historia

Företagsarkiv är inte bara kunskapskällor. De är källor för kunskapsproduktion.  Det hävdar Vrunda Pathare, chefsarkivarie på indiska Godrej Archives i den här presentationen från ICA SBA 17-konferensen, där hon ger ett antal exempel på just detta.

Här är bilderna Vrunda använder i filmen:

Vrunda deltog också i panelsamtalet  “Can I see your history? The expectations of researchers on business archives”.

Foton från Vrundas presentation:

Vrunda Pathare, chefsarkivarie på Godrej Archives (Mumbai, India). Foto: Linus Sundahl-Djerf

Vrunda Pathare, chefsarkivarie på Godrej Archives (Mumbai, India). Foto: Linus Sundahl-Djerf

Vrunda Pathare, chefsarkivarie på Godrej Archives (Mumbai, India). Foto: Linus Sundahl-Djerf

Från vänster: Susanna Fellman (professor i business history på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet), Vrunda Pathare (chefsarkivarie på Godrej Archives, Indien) och Erik Rau (Hagley Museum and Library, USA). Foto: Linus Sundahl-Djerf

Alexander Husebye (Centrum för Näringslivshistoria, Sverige), Vrunda Pathare (Godrej Archives, Indien) och Yuko Matsuzaki Nagai (Shibusawa Eiichi-stiftelsen, Japan). Foto: Linus Sundahl-Djerf

Om ICA SBA-konferensen
Det här är en film från ICA SBA-konferensen 2017 i Stockholm. ICA SBA är en global förening för företagsarkiv, som varje år håller en internationell konferens för företagshistoriker och företagsarkivarier från hela världen. 2017 hölls konferensen i Stockholm och anordnades av Centrum för Näringslivshistoria.

Här kan du se alla filmer från ICA SBA konferensen.