Historiebrukare

Så jobbar Svenska Dagbladet med sitt tidningsarkiv

Som företag har dagstidningar ett speciellt arkiv som skiljer dem från andra företag: tidningsarkivet. Hur Svenska Dagbladet, som funnits sedan 1884, arbetar med sitt tidningsarkiv berättar Fredric Karén, chefredaktör på Svenska Dagbladet i den här presentationen från ICA SBA 17-konferensen.

Fredric deltog även i panelsamtalet ”Sharing corporate stories with the public”.

Foton från Fredrics presentation:

Dagens andra panel, "Sharing corporate stories to the larger public", med paneldeltagarna (från höger), Deirdre McParland, arkivarie på Electricity Supply Board (ESB) Archives, Irland; Lars Ilshammar, vice riksbibliotikarie på Kungliga Biblioteket, Sverige; och Fredric Karén, chefredaktör på Svenska Dagbladet. Foto: Linus Sundahl-Djerf

Dagens andra panel, "Sharing corporate stories to the larger public", med paneldeltagarna (från höger), Deirdre McParland, arkivarie på Electricity Supply Board (ESB) Archives, Irland; Lars Ilshammar, vice riksbibliotikarie på Kungliga Biblioteket, Sverige; och Fredric Karén, chefredaktör på Svenska Dagbladet. Foto: Linus Sundahl-Djerf

Dagens andra panel, "Sharing corporate stories to the larger public", med paneldeltagarna (från höger), Deirdre McParland, arkivarie på Electricity Supply Board (ESB) Archives, Irland; Lars Ilshammar, vice riksbibliotikarie på Kungliga Biblioteket, Sverige; och Fredric Karén, chefredaktör på Svenska Dagbladet. Foto: Linus Sundahl-Djerf

Dagens andra panel, "Sharing corporate stories to the larger public", med paneldeltagarna (från höger), Deirdre McParland, arkivarie på Electricity Supply Board (ESB) Archives, Irland; Lars Ilshammar, vice riksbibliotikarie på Kungliga Biblioteket, Sverige; och Fredric Karén, chefredaktör på Svenska Dagbladet. Foto: Linus Sundahl-Djerf

Dagens andra panel, "Sharing corporate stories to the larger public", med paneldeltagarna (från höger), Deirdre McParland, arkivarie på Electricity Supply Board (ESB) Archives, Irland; Lars Ilshammar, vice riksbibliotikarie på Kungliga Biblioteket, Sverige; och Fredric Karén, chefredaktör på Svenska Dagbladet. Foto: Linus Sundahl-Djerf

Dagens andra panel, "Sharing corporate stories to the larger public", med paneldeltagarna (från höger), Deirdre McParland, arkivarie på Electricity Supply Board (ESB) Archives, Irland; Lars Ilshammar, vice riksbibliotikarie på Kungliga Biblioteket, Sverige; och Fredric Karén, chefredaktör på Svenska Dagbladet. Foto: Linus Sundahl-Djerf

Om ICA SBA-konferensen

Det här är en film från ICA SBA-konferensen 2017 i Stockholm. ICA SBA är en global förening för företagsarkiv, som varje år håller en internationell konferens för företagshistoriker och företagsarkivarier från hela världen. 2017 hölls konferensen i Stockholm och anordnades av Centrum för Näringslivshistoria.