Nyheter

”Ni måste ha ett roligt jobb!” – Vd summerar 2015

Alexander Husebye, vd för Cnetrum för Näringslivshistoria
VISA BILDTEXT
Alexander Husebye, vd för Cnetrum för Näringslivshistoria

För några dagar sedan höll vi årsstämma i Centrum för Näringslivshistoria. Inför den passade vår vd Alexander Husebye på att summera året som gått.  Där han bland annat konstaterade att vi har bland de roligaste jobb som finns att ha.

”Ni måste ha ett roligt jobb!”

Det är en vanlig replik när vi träffar företagsledare, historiker, kommunikatörer, skollärare, forskare – eller kronprinsessparet när de besökte oss i Bromma.

”Javisst,” svarar vi, ”så är det.” För vi får dagligen förmedla historia som imponerar och inspirerar; som engagerar och ibland till och med provocerar. Det känns som att vi ligger rätt i tiden med ”history marketing”, tanken att ett företags sanna historia stärker företagets varumärke och organisation. Till alla företag vi möter upprepar vi envist att företagets historia bevisar vilka ni är. Se därför till att både bevara och berätta den. Äg din historia. Där är vi på Centrum för Näringslivshistoria både arkivexperterna som hjälper dig få överblick på historien och berättarna som hjälper dig formulera den slagkraftigt och pedagogiskt.

Den här texten finns även i vår årsberättelse för 2015. Läs den som pdf här. 

Den grundläggande utmaningen för oss är att förstärka intresset för arkivbevarande och history marketing hos företag och i samhället. Vi hävdar ju att de sanna, verifierade berättelserna är de starkaste, framför allt när historien visar sig vara lite… olydig. När man jobbar med bekräftad historia upptäcker man just det snart: källmaterialen´är äkta och låter sig inte anpassas till strömlinjeformade agendor. Historien berikar oss också. Ett utmärkt exempel är Anders Johnsons bok ”Invandrarna som byggde Sverige” som vi lät samtliga riksdagsledamöter ta del av. Jag har svårt att förstå att somliga blev provocerade av att boken lyfter fram att invandrade företagare så länge har varit en del av det svenska välståndsbygget.

Där är vi på Centrum för Näringslivshistoria både arkivexperterna som hjälper dig få överblick på historien och berättarna som hjälper dig formulera den slagkraftigt och pedagogiskt.

Vi lever på personliga möten med våra vänner! När till exempel företagsledningar besöker oss, tar vi in dem i arkivet och när de tar på sig vita handskar och får hålla i sitt företags bilder, brev och protokoll dallrar det till. Ögonen lyser och samtalet tar oväntade riktningar. Ofta hamnar vi i ett igenkännande av att man jobbar med samma frågor nu som då.Lika ofta känner man igen kollegor och vänner på äldre fotografier. Eller så drabbas man av nostalgi över produkterna från förr. I vart fall blir mötet aldrig likgiltigt. Historia berör och inspirerar!

Väl ute ur arkivet landar vi i frågor om hur man på bästa sätt berättar historien. Vissa vill öka trycket i en förändringsprocess, andra vill stärka identiteten i företagskulturen, medan ytterligare andra vill stärka varumärkets position. Alla vill de använda historien som språngbräda för framtida utveckling. Samtidigt, trots de delade målformuleringarna, ser resan aldrig likt ut från ett företag till ett annat. Historien är ju sådan; den skiljer ut. Inget annat företag kan kopiera just det enskilda företagets erfarenheter. Berättelsen är unik och används den rätt, bekräftad av källmaterial, blir den relevant för alla, inte bara de allra närmaste.

Även i den akademiska världen söker både forskare och undervisande lärare efter verkliga, sanna och lärorika företagshistorier, för såväl forskning som undervisning. Det där är ju inte så dåliga förutsättningar, när man skall uppfylla våra stadgeenliga uppgifter, att ”bevara och presentera näringslivets historia”. Jag har en stark känsla av att vi befinner oss på rätt spår i vårt arbete med att göra företagens historia relevant.

Vi hävdar ju att de sanna, verifierade berättelserna är de starkaste, framför allt när historien visar sig vara lite… olydig.

När vissa klagar på ett ”historielöst samhälle” så tycker vi att intresset för historia har aldrig varit större. Sverige har världsrekord i antal populärhistoriska tidskrifter och historiska böcker slår försäljningsrekord. Våra egna publikationer, med bland annat tidskriften Företagshistoria och kunskapsportalen BizStories, är en del av detta flöde.Men allt är inte populärhistoria eller uppdragsutgivning.

Vid sidan av våra mediesamarbeten och events pågår hela tiden tålmodig forskning i arkiven. Forskare, skriftställare och studenter plöjer våra källmaterial för att identifiera samband och kopplingar till nutiden där ingen sett något förut. De har ju över 70 000 hyllmeter material att söka i, hos oss i Bromma. Jag fikar med forskarna som besöker oss och hör om deras ämnen och förväntningar. Inte så sällan får man med sig nya idéer till seminarier och uppslag till artiklar i Företagshistoria.

Så hur tar vi detta vidare? Ja, bland annat startar vi under 2016 ett förlag för att i egen regi kunna möta intresset för jubileumsböcker från våra medlemsföretag, men också kunna driva historieintresset med egna produktioner. Vår första ”History Marketing Summit”, nu i höst, handlar om nyttan av att använda historien. Däremellan möter du oss på semiarier och i sociala kanaler. Såvida du inte kommer och hälsar på!

Den här texten finns även i vår årsberättelse för 2015.
Läs ÅRSKRÖNIKA2015 som pdf här.