Vi står värd
när tyska företagsarkiv har årsmöte

VISA BILDTEXT
Stockholms stadshus. (Foto: Jonatan Svensson Glad.) - Från Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

Vad har Sverige och Tyskland gemensamt? Massor förstås – inte minst näringslivshistoria! Den 6 och 7 maj står Centrum för Näringslivshistoria därför värd för den årliga konferensen där tyska företags­arkiva­rier träffas för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor.

Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare träffas normalt i tyskspråkiga länder men i år har man för första gången valt Stockholm för sitt årsmöte. Den 6-7 maj 2019 hålls konferensen med nära 100 influgna tyska företagshistoriker och – arkivarier.

I programmet, som finns att läsa på VdW:s hemsida, medverkar från svensk sida bland annat professorerna Heiko Droste från Stockholms Universitet och Pelle Snickars från Umeå universitet, tillsammans med vår forskningschef Anders Houltz. Dessutom vice riksbibliotekarie Lars Ilshammar och publicisten och professorn Thomas Steinfeld.

Ämnena går från den bilaterala historien till kulturarv och frågor som berör professionen.

Konferensen är sluten och äger rum i Eric Ericsonhallen med tyska som huvudspråk.

Om du är intresserad att veta mer, mejla Alexander Husebye, vd på Centrum för Näringslivshistoria.