Evenemang

Anders Houltz deltar på kulturarvskonferens i Göteborg

12 nov 2022, kl 09.00 - 17.00

VISA BILDTEXT
Vår forskningschef Anders Houltz deltar i konferensen "Industrial history as a frame for sustainable cultural preservation: The case of Gothenburg" som äger rum 10-12 november i Göteborg.

Centrum för Näringslivshistorias forskningschef Anders Houltz deltar i konferensen Industrial history as a frame for sustainable cultural preservation: The case of Gothenburg som äger rum 10-12 november i Göteborg.

Fredagen den 11 november arrangerar konferensen en öppen workshop. Program och anvisning för anmälan finns här.

Konferensen är den tredje och sista nordisk-baltiska workshopen i projektet Nordic Industrial Heritage Culture in the 2020s. Den första workshopen ägde rum i Danmark i november 2021 och nästföljande tillfälle ägde rum i Finland i mars 2022.

Läs rapporten från första workshopen här

Läs Anders Houltz rapport från workshopen Citizens, societies, and memory organizations