Bokpresentation:
Olof Söderberg – handelsledare, industriman, samhällsbyggare

09 nov 2023, kl 15.00 - 17.00

VISA BILDTEXT
Kom på presentation av nya boken om Olof Söderberg, det senaste resultatet av ett flerårigt forskningsprojekt vid Centrum för Näringslivshistoria om familjen Söderberg.

Olof Söderberg (1872–1931) utvecklade faderns firma Söderberg & Haak, blev disponent för Stora Kopparbergs och Fagersta bruk, var drivande i Stockholms handelskammare och medgrundare av Handelshögskolan i Stockholm.

Om denna handelsledare, industriman och samhällsbyggare har Benito Peix Geldart, disputerad historiker och forskare vid Centrum för Näringslivshistorias forskningssekretariat, skrivit en ny biografi.

Benito Peix Geldart fortsätter här berättelsen om familjen Söderberg efter sin tidigare bok om fadern och stålpionjären Pelle Söderberg. Där följande generation i form av Olofs söner Torsten och Ragnar Söderberg utvecklade verksamheten vidare till det vi idag känner som Ratos.

Böckerna om familjen Söderberg är ett resultat av ett flerårigt forskningsprojekt vid Centrum för Näringslivshistoria för att dokumentera och analysera två nyckelgestalter inom handel och industri i en viktig fas av Sveriges modernisering.

Om detta, och framför allt den nya boken om Olof Söderberg, handlar vårt seminarium den 9 nov kl 15.00-17.00 på Handelshögskolan i Stockholm, Sveavägen 65, i (lämpligt nog) Sal Torsten.