Workshop 2 i projektet Transporthistoriska underlag:
Transporthistoria i utbildning och undervisning

15 mar 2023, kl 13.00 - 15.00

VISA BILDTEXT
Workshop 2 i projektet Transporthistoriska underlag: Transporthistoria i utbildning och undervisning.

Projektet Transporthistoriska underlag hälsar välkommen till en workshop på temat ”Transporthistoria i utbildning och undervisning”.

Pilotprojektet Transporthistoriska underlag är ett samarbete mellan Centrum för Näringslivshistoria och SMTM, Statens maritima och transporthistoriska museer, finansierat av Trafikverket. Syftet är att sammanställa historiskt material och forskning kring väg, järnväg och flyg, samt att finna nya former för tillgängliggörande och bruk av de historiska källorna.

Medverkande: Charlotte Hagström, SMTM/LU, Emily Wade, SLU, Anahi Davila, CfN, Björn Hasselgren, UU/TRV m fl.

För mer information och anmälan, kontakta projektledaren Anders Houltz på anders.houltz@naringslivshistoria.se.