Vi bevarar och berättar näringslivets historia

På Centrum för Näringslivshistoria är vi arkivexperter med källmaterial, entreprenörskap och företagshistoria som specialitet. I arkivet bevaras historiskt värdefullt material med sekretess på uppdrag av företag och organisationer. Utifrån dokument, intervjuer, fotografier, film och föremål från arkiven berättar vi också företagens historia – på historiska webbplatser, i föredrag, böcker, utställningar, tv-program och artiklar.

Vi berättar Ericssons historia

Världsomspännande Ericsson är en innovativ gigant inom sitt område. Sedan tjugo år sköter vi det historiska arkivet, intervjuar, utför söktjänster, besvarar frågor och hjälper media och forskare med material. På Ericssonhistory.com, berättar vi med bild, film och dokument över 125 år av Ericsson-historia.

Digitalisering och arkivering åt Atlas Copco

Atlas Copco är en börsnoterad, globalt etablerad verkstadskoncern som 2013 fyller 140 år. Förutom arkivering av dokument, bild och film har vi digitaliserat 16 000 foton, 800 filmer och gjort content till Atlascopco.com/history. Vi har även varit samproducent till deras jubileumsbok.

Modern webbplats om Skandias historia

Vi har på uppdrag av Skandia producerat webbplatsen skandiahistoria.se, där den intressanta och stundtals dramatiska historien om Sveriges äldsta försäkringsaktiebolag berättas. Tusentals bilder, samt en mängd filmer och artiklar, samsas på sidan som är optimerad för
dator, läsplatta och mobil.

Omfattande uppdrag för ICA

Till Nordeuropas ledande detaljhandelsföretag, snart 100-åriga ICA, har vi jobbat med arkivering av föremål, dokument, bild och film. Vi har även producerat deras historiska sajt, utställningar och två böcker – en om ICA-handlaren och en biografi över Hakon Swenson som CfN givit ut tillsammans med Atlantis Förlag.

Arvid Nordquists historia på webben

Webbplatsen anhistoria.se skildrar Arvid Nordquists långa och innehållsrika historia, med anor 130 år tillbaka i tiden. Vårt uppdrag var att berätta och tillgängliggöra handelshusets spännande historia på ett populärhistoriskt sätt och visa vilken roll företaget har spelat i den
svenska historien.

Uppdrag: säkra H&M:s historia

CfN har tagit ett helhetsgrepp kring att dokumentera och bevara modeföretagets framgångsrika utveckling. Ett stort antal intervjuer med mångåriga medarbetare och nyckelpersoner har genomförts, liksom en kartläggning av H&M:s förekomst i svensk media.
Historiskt intressant arkivmaterial samlas in löpande.

Aktuellt

Arkivera din webbplats också!

Arkivera din webbplats med CfN:s webbarkiveringstjänst, så att du lätt kan gå tillbaka och se hur din sajt - och din verksamhet! - utvecklats över tiden.

Läs mer

Intresserade lärare på besök

Vår nya webbplats skolwebben.org  visades upp grupp när en grupp lärare besökte Centrum för Näringslivshistoria. 

Läs mer

GB-gubben Clovve firar 50 - med bidrag från CfN!

Allas vår GB-gubbe fyller 50 år! Inför jubileet har Centrum för Näringslivshistorias glassexpert Gustav Svensson gjort research till kampanjen Glassikern, ett mer stillasittande alternativ till den svenska klassikern.

Läs mer

Se fler nyheter