Vi bevarar och berättar näringslivets historia

På Centrum för Näringslivshistoria är vi arkivexperter med källmaterial, entreprenörskap och företagshistoria som specialitet. I arkivet bevaras historiskt värdefullt material med sekretess på uppdrag av företag och organisationer. Utifrån dokument, intervjuer, fotografier, film och föremål från arkiven berättar vi också företagens historia – på historiska webbplatser, i föredrag, böcker, utställningar, tv-program och artiklar.

Vi berättar Ericssons historia

Världsomspännande Ericsson är en innovativ gigant inom sitt område. Sedan tjugo år sköter vi det historiska arkivet, intervjuar, utför söktjänster, besvarar frågor och hjälper media och forskare med material. På Ericssonhistory.com, berättar vi med bild, film och dokument över 125 år av Ericsson-historia.

Digitalisering och arkivering åt Atlas Copco

Atlas Copco är en börsnoterad, globalt etablerad verkstadskoncern som 2013 fyller 140 år. Förutom arkivering av dokument, bild och film har vi digitaliserat 16 000 foton, 800 filmer och gjort content till Atlascopco.com/history. Vi har även varit samproducent till deras jubileumsbok.

Modern webbplats om Skandias historia

Vi har på uppdrag av Skandia producerat webbplatsen skandiahistoria.se, där den intressanta och stundtals dramatiska historien om Sveriges äldsta försäkringsaktiebolag berättas. Tusentals bilder, samt en mängd filmer och artiklar, samsas på sidan som är optimerad för
dator, läsplatta och mobil.

Omfattande uppdrag för ICA

Till Nordeuropas ledande detaljhandelsföretag, snart 100-åriga ICA, har vi jobbat med arkivering av föremål, dokument, bild och film. Vi har även producerat deras historiska sajt, utställningar och två böcker – en om ICA-handlaren och en biografi över Hakon Swenson som CfN givit ut tillsammans med Atlantis Förlag.

Arvid Nordquists historia på webben

Webbplatsen anhistoria.se skildrar Arvid Nordquists långa och innehållsrika historia, med anor 130 år tillbaka i tiden. Vårt uppdrag var att berätta och tillgängliggöra handelshusets spännande historia på ett populärhistoriskt sätt och visa vilken roll företaget har spelat i den
svenska historien.

Uppdrag: säkra H&M:s historia

CfN har tagit ett helhetsgrepp kring att dokumentera och bevara modeföretagets framgångsrika utveckling. Ett stort antal intervjuer med mångåriga medarbetare och nyckelpersoner har genomförts, liksom en kartläggning av H&M:s förekomst i svensk media.
Historiskt intressant arkivmaterial samlas in löpande.

Aktuellt

Ryska arkivkällor samlade i ny bok

Från slutet av 1800-talet fram till ryska revolutionen hade ett stort antal svenska företag verksamhet i Ryssland. En ny bok ger en översikt över ryska arkivkällor inom detta område.

Läs mer

Tack för alla gratulationer

Den 6 november ställde vi till med 40-årskalas här på Centrum för Näringslivshistoria. Tack alla ni som kom och firade med oss!

Läs mer

Vi firar 40 år!

Den 6 november firar CfN 40 år. Vi uppmärksammar jubileet bland annat med en uppdaterad logga och genom att ge ut en ny bok där medarbetarna valt ut sina favoriter ur arkiven.

Läs mer

Nytt om Norra Djurgårdsstaden

En stadsdel i stark omvandling är temat för Anders Johnsons nya bok Norra Djurgårdsstaden.

Läs mer

Se fler nyheter