Forskning i våra arkiv:

Svensk reklamhistoria

VISA BILDTEXT
Elin Åström Rudberg i Axess tv.

Elin Åström Rudberg är ekonom-historiker på Stockholms universitet. Hon disputerade 2019 på Handelshögskolan med en avhandling om reklamhistoria under perioden 1915–1965 med särskilt fokus på dagspressens och reklambranschens kontroll av marknaden. En del av forskningen bedrev Elin i arkiv deponerade hos oss på Centrum för Näringslivshistoria.

Elin intervjuades om sin forskning i Axess TVs programserie Förklara din forskning av Catta Neuding och Katarina O’Nils Franke i februari 2020.

Se intervjun på Axess TV