Nyheter

Bokafton i klotbandets tecken

Tisdagen den 17 oktober anordnade Förlaget Näringslivshistoria i samverkan med Kungliga bibliotekets vänförening Biblis ett välbesökt seminarium i KB:s hörsal. Med utgångspunkt från sin bok Peder Herzog: Bokbindaren som började bygga berättade Per Dahl om ett fascinerande livsöde, nära sammantvinnat med boktillverkningens industrialisering under det sena 1800-talet.

Bokhistorikern Kristina Lundblad, docent och lektor vid Lunds universitet, skildrade hur mekanisering och nya tekniker ledde till det tryckta ordets spridning i vida samhällskretsar. Bland annat klotbandet, en nymodighet som Herzog introducerade i Sverige, ledde till att boken vid denna tid gick från att vara en angelägenhet för en exklusiv elit till att bli tillgänglig för en bred allmänhet.

Bokhistorikern Kristina Lundblad, docent och lektor vid Lunds universitet, med några av Herzogs klotband.

Till bokälskarnas förtjusning hade dessutom KB:s experter inför seminariet tagit fram ett urval av vackra Herzogutgåvor ur samlingarna. På KB:s bevarandeblogg kan du se några av dem.

// I vår butik kan du skaffa ditt ex av Peder Herzog: Bokbindaren som började bygga //