Ny bibliografisajt:
Hans Bergströms samlade texter

VISA BILDTEXT
Hans Bergström.

Tidningsmannen, statsvetaren och skribenten Hans Bergström är en aktiv röst på den allmänna arenan sedan decennier. En ny sajt samlar nu böcker, essäer, artiklar och mer som Hans skrivit sedan 1980-talets mitt. Sajten hansbergstrom.se är framtagen av oss på Centrum för Näringslivshistoria, som även svarat för insamlandet och digitaliseringen för denna nya typ av bibliografisajt.

Hans Bergström, född 1948, har varit talskrivare åt tre folkpartiledare, chefredaktör för Nerikes Allehanda och i två omgångar chefredaktör för Dagens Nyheter. Han är fil dr och docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Sedan 2003 har Hans huvudkraft ägnats åt att tillsammans med Barbara Bergström utveckla Internationella Engelska Skolan.

I sin långa karriär har Hans varit en respekterad röst i samhällsdebatten. Utöver ledare och artiklar har han skrivit essäer, tidskriftsartiklar och ett antal böcker. Nu finns huvuddelen av Hans produktion samlad på en bibliografisajt, www.hansbergstrom.se.

”En del är skrivet för stundens debatt, även om mycket handlar om ständigt aktuella ämnen som skola, brottsbekämpning, sjukvård, säkerhet, energifrågan, företagsamhet och ’governance’. Böcker listas också. Men så finns en tredje kategori: essäer för antologier, jubileumsskrifter och dylikt som är svåra att finna men som jag inbillar mig kan ha bestående värde,” säger Hans Bergström.

Till sådana essäer, som nu görs tillgängliga i fullformat, räknar Hans till exempel Det politiska handlandets etik, utgiven på initiativ av riksdagens etikgrupp, och uppsatsen Tio punkter om liberal människosyn, för ett seminarium i Tällberg som Bengt Westerberg ordnade. Essän om förslaget att förstatliga skolan, i en antologi utgiven av Lärarnas Riksförbund för över 10 år sedan, är en av de texter som är högst relevant även i dagens politiska debatt.

En ny typ av bibliografisajt

Centrum för Näringslivshistoria fick Hans Bergströms uppdrag att samla in, digitalisera och tillgängliggöra materialet.

”Långvariga samhälls- och näringslivsdebattörers samlade verk är svåra att överblicka. Deras debattinlägg refereras ofta men förvanskas samtidigt lätt. Här finns nu samlat en persons texter från flera decenniers produktion, för alla att själva läsa och värdera. Vi fortsätter nu med att identifiera och lägga till fler texter från främst Hans DN-tid,” säger Anders Sjöman, projektledare på Centrum för Näringslivshistoria för sajten.

På sajten är texterna grupperade efter typ – böcker, essäer, tidskrifter, dagspress och föreläsningar – men det går även att fritextsöka över allt sajten innehåller. Alla texter är även markerade efter ämne och utgivare, vilket underlättar om man vill få upp alla texter på t ex ämnet ”skola” eller från en viss tidning.

”Som digitalt textarkiv är sajten en bibliografi för vår tid. Vi välkomnar fler skribenter, från alla debattperspektiv, att göra som Hans och samla sina verk,” säger Alexander Husebye, vd för Centrum för Näringslivshistoria.

 

Projektgrupp

Projektgrupp på Centrum för Näringslivshistoria för bibliografisajten var:

För webbsajtens produktion anlitades Triggerfish.