Nyheter

Ny bok speglar näringsfrihetens tid

18 juni 1864 utfärdades förordningen om näringsfriheten som grund för svensk samhällsekonomi. Reformen blev startskottet för en dittills otänkbar ekonomisk och social samhällsutveckling som gjorde Sverige till ett av världens rikaste länder. Hur var det samhällsklimat som gjorde de framstegen möjliga?

I Näringsfrihetens tid ger sex forskare och publicister perspektiv på det Sverige där finansministern J A Gripenstedt drev fram betydelsefulla reformer.

Publicisten Per T Ohlsson ger en bild av Gripenstedt själv. Ekonomhistorikerna Göran Ahlström och Lena Andersson-Skog diskuterar industrialiseringsvågor och samspel mellan stat och näringsliv.

Konst- och litteraturhistorikerna Lena Johannesson och Ulrika Knutson belyser populärkultur och den litterära scenen. Historikern Lars Ilshammar skildrar den gryende arbetarrörelsen.

Antologin avslutas med en diskussion om J A Gripenstedt och dagens samhälle, mellan Urban Bäckström, Jens Henriksson, Ronald Fagerfjäll, Per T Ohlsson och Ulrika Knutson.

Näringsfrihetens tid : reformer, industriutveckling, kulturklimat
Göran Ahlström, Lena Andersson-Skog, Lars Ilshammar, Lena Johannesson, Ulrika Knutson och Per T Ohlsson. Förord: Alexander Husebye
152 s, hft, ill.
ISBN 978-91-978974-8-8
Stockholm : Centrum för Näringslivshistoria, 2013.
Första anmälningsdag 2013 06 19 

Boken ingår i Centrum för Näringslivshistorias rapportserie och går att beställa här.