Nyheter

Ny rapport: Personligt tilltal – om brev i affärer

Ett brev betyder så mycket. För företag kan det varsla om en kommande storfusion, ägarbyten eller kanske en förestående konkurs. Företagsledares brev kan vara personliga men ändå inte privata, och därmed ge unika ingångar in till företags historia.

Den nya rapporten från Centrum för Närings- livshistoria – Personligt tilltal – om brev i affärer – ger historiska inblickar i hur storbolag som ICA och Vin & Sprit blev till, hur Blomsterfondens äldreboenden i Stockholm skapades och inte minst i de hand- gripliga förutsättningarna för brevväxlingar – hur snabbt kom ett brev till exempel fram?

Artiklarna ger insikt i människors samspel och drivkrafter. Brev ger ofta en tydligare bild av sina avsändares tankar än neutralt hållna proto-koll eller förädlade minnen i memoarer. Vi möter färgstarka personligheter, som Alma Hedin, Blomsterfondens skapare och Hakon Swenson, grundaren av ICA. Inte minst ges vi en bild av Systembolagets viljekraftige grundare, Ivan Bratt.

Rapporten, nr 6 i serien Näringslivshistoria, är ett resultat av ett forskningsprojekt vid Centrum för Näringslivshistoria, finansierat av Söderbergska stiftelserna. Redaktör: Hans De Geer, övriga medverkande: Björn Edsta, Erik Hamberg, Anne-Marie Lenander Fällström och Per-Olof Mattsson.

Personligt tilltal – om brev i affärer
Hans De Geer, red
184 s, hft, ill, isbn 978-91-978974-3-3

För ytterligare information och pressexemplar kontakta:

Centrum för Näringslivshistoria: Per Dahl, redaktör: 08-634 99 14,per.t.h.dahl@naringslivshistoria.se