Nytt från förlaget:
Ny bok tillsammans med M Sverige

VISA BILDTEXT
M Sverige 100 år.

Riksförbundet M Sverige (tidigare Motormännen) har alltid arbetat för säkra förare i säkra bilar på säkra vägar. Nu finns en bok som berättar konsumentorganisationens 100-åriga historia.

När organisationen startade sin verksamhet 1922 var privatbilismen, eller motorismen som den då kallades, en dyrbar hobby för män. Samhället, bilarna och vem som kan anses vara en ”motorman” har förändrats genom åren men förbundets engagemang för trafiksäkerhet och bilkonsumentens rättigheter har bestått.

Inför M Sveriges 100-årsjubileum 2022 valde förbundet att inleda ett samarbete med Centrum för Näringslivshistoria som startade arbetet med att kartlägga organisationens historia, inte minst gällande det omfattande opinionsarbete som bedrivits inom olika områden. Resultatet blev en bildrik jubileumsskrift som berättar allt från hur bilen bidragit till kvinnans frigörelse till hur bilismen – och därmed också M Sverige – ska kunna verka i en framtid utan fossilt bränsle.

Allt text- och bildmaterial har producerats av Centrum för Näringslivshistoria och för formgivningen står M Sverige själva. Jubileumsboken finns endast till försäljning i M Sveriges egen webbshop.

Projektgrupp hos Centrum för Näringslivshistoria

  • Projektledare och redaktör: Sara Johansson
  • Researcher och bildredaktör: Bartosz Petryk
  • Skribenter: Helena Egerlid, Sara Johansson, Bartosz Petryk och Olle Wilson
  • Art director: Jan J Backman, M Sverige

Tryckeri: DanagårdhLitho