Nyheter

Författarsamtal på NK bokhandel 4 okt kl.18. ”En bok om Ersta diakoni”

VISA BILDTEXT
"Se människan! En bok om Ersta diakoni". En bok från Förlaget Näringslivshistoria

Ersta diakoni har en fantastisk historia som sträcker sig över tre sekler. ”Se människan! En bok om Ersta diakoni” ger en inblick i den verksamhet som bedrivits genom åren, och de människor som passerat revy, såväl medarbetare som patienter, boende och andra.

Ersta diakoni har ofta gått före och visat vägen i det sociala och omvårdande arbetet, och funnits med i situationer där andra backat undan. Vad som alltid varit utmärkande för. Ersta diakoni är långsiktigheten. Det diakonala uppdraget är detsamma nu som för över 160 år sedan: att se människan, att tjäna, lindra, bota, stötta och vara ett synligt tecken på Guds barmhärtighet. Även i en sekulariserad värld.

Ersta diakonis historia skildras i den här boken i huvudsak utifrån tre olika forskares perspektiv: Elisabeth Christiansson om diakoni och socialt arbete, Motzi Eklöf om sjukhusets och den medicinska vårdens historia och Nils Johan Tjärnlund om den sociala utvecklingen och byggnadernas historia.

Vi på Centrum för Näringslivshistoria har tagit fram boken på uppdrag av Ersta diakoni. Boken är utgiven på vårt eget förlag – Förlaget Näringslivshistoria. Vi ger ut böcker som berättar företagens och näringslivets historia.

Projektgrupp på Centrum för Näringslivshistoria:

Formgivare är Patrik Sundström.