Nyheter

Släktingar till de Laval på boksläpp

Anders Johnsons senaste bok Gustaf de Laval – ett rastlöst snille, presenterades vid ett välbesökt event på Nobelmuseet.

Skriftställaren Anders Johnson berättade livfullt om Gustaf de Lavals liv och gärningar, både lyckade och mindre lyckade. För trots att de Laval anses vara en av våra största uppfinnare och entreprenörer, som lämnat avtryck i form av företag som Alfa Laval och de Laval, så dog han svårt skuldsatt.

Under arbetet med boken har författaren hittat nytt källmaterial och dessutom fått tillfälle att intervjua efterkommande till de Laval. Några av dessa passade också på att komma till Nobelmuseet för att lyssna på historien om sin släkting.

Boken ges ut av Centrum för Näringslivshistoria tillsammans med Atlantis bokförlag och går att beställa här.