Nyheter

Startskott för vänföreningen!

Snart får privatpersoner som är intresserade av företagshistoria en chans att lättare ta del av vår verksamhet och träffa likasinnade. Centrum för Näringslivshistorias vänförening står i startgroparna.

Ett konstituerande möte äger rum den 27 maj. Se kalendariet för mer information och anmälan. En interimstyrelse är redan bildad med Lennart Francke som ordförande. De arbetar med det tillfälliga namnet Företagshistoriens vänner och hoppas att vänföreningen ska kunna samla såväl de privatmedlemmar som redan finns inom Centrum för Näringslivshistoria som nya intresserade.

Syftet med vänföreningen är att medlemmarna ska få tillfälle att uppleva företagshistoriskt intressanta miljöer, bekanta sig med unikt arkivmaterial och unika föremål ur våra arkiv, ta del av och utbyta tankar om historiska företagarprofiler och även träffa näringslivsprofiler av idag. Och inte minst, under trevliga former träffa andra med samma intresse för företagshistoria.

Du som redan är medlem som privatperson i Föreningen Centrum för Näringslivshistoria kan under 2013 vara med i vänföreningen utan extra kostnad.