Nyheter

Uppdrag för Bonnier

Bonniers historia hänger ihop med framväxten av det moderna Sverige. De flesta tänker säkert på publicistiska verksamheter men inom koncernen finns även industriella satsningar och ett stort intresse för innovationer.

CfN har under ett års tid sammanfört material från olika håll av Bonnierkoncernen, bland annat har en överenskommelse träffats om att ta hand om förlagets bokarkiv. För närvarande pågår diskussioner om fortsättningen med Nisse Bonnier samt Björn Vingård som har familjens uppdrag att hjälpa Centrum för Näringslivshistoria med kontakterna inom koncernen.
– Vi är stolta över att ha fått detta förtroende från familjen Bonnier att säkerställa historien, alldeles särskilt för att vi kvalificerar oss genom vår förankring som oberoende aktör för hanteringen av historien, säger vd Alexander Husebye.