Vetenskapsradion Historia
om Anna Whitlock

VISA BILDTEXT
Rösträttsaktivister samlade i Whitlockska samskolans bibliotek på Eriksbergsgatan, troligen under förberedelserna till kvinnornas fredssöndag 1915. Under första världskriget sattes många politiska stridsfrågor på paus och LKPR (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt) fokuserade istället på fredsfrågan. Fredssöndagen ägde rum den 27 juni och samlade nästan 90 000 kvinnor på olika platser i Sverige. På bilden sitter Anna Whitlock vid bordets kortända. Till vänster om henne Signe Bergman och mellan dem står Elin Wägner. Till höger om Anna sitter Emilia Broomé, Lydia Wahlström och Kerstin Hesselgren. Mellan Anna och Emilia står Ester Brisman, redaktör för tidningen Rösträtt för kvinnor. Foto: Okänd fotograf. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek.

Författaren Anders Johnson intervjuades av Urban Björstadius för Vetenskapsradion Historia om rösträttskämpen och pedagogen Anna Whitlock, verklighetens Fröken Friman.

Detta med anledningen av den nysläppta biografin Anna Whitlock – Reformpedagog och rösträttsledare som släppts på Förlaget Näringslivshistoria. I samma inslag berättar Ulrika Knutson om tidens anda och kvinnorna runt Whitlock. Dessutom berättar Anna Whitlocks gymnasiums rektor Annica Tengbom Ödén och vicerektor Carina Rudolph Lundberg om skolan som bär Whitlocks namn. Lyssna på inslaget ca 24 minuter in i programmet.

Lyssna på avsnittet här