När arkivet flyttade ut –
Berättelsen om Merlo slott och SCA-arkivet

Villa Merlo har länge huserat SCA:s företagsarkiv. När det nu flyttas till oss på Centrum för Näringslivshistoria bad vi företagets arkivarie Monica Janson berätta om husets spännande historia. Det blev en film.

Träpatronen Fredrik Bünsow byggde 1885 Villa Merlo som sin sommarbostad. Bostaden övergick så småningom i SCA:s ägo och har de senaste 70 åren främst fungerat som skogskoncernens centralarkiv. Under 2022 deponerades arkivet hos Centrum för Näringslivshistoria och slottet såldes. I ny film berättar vi slottets, familjen Bünslow och SCAs historia från 1880-talet till nutid.

Medverkande: Monica Jonson, Rolf Wragnert.
Filmproduktion: Rolf Wrangnert.
https://youtu.be/_HdLCSME8Hg

Läs mer om SCAs arkiv och arkivflytten till oss på CfN