Nyheter

HMS16: ”Din historia, framtidens content”

Anders Sjöman, kommunikationschef på Centrum för Näringslivshistoria, inledde History Marketing Summit 2016 med att kort redogöra för begreppet history marketing och för hur ett företags historia kan bli dess content i framtiden.

Se filmen av Anders presentation ovan. Eller läs kortreferatet nedan.

”Tradition är att skicka flamman vidare, inte att dyrka asken,” sa kompositören Gustav Mahler. Anders Sjöman, kommunikationschef på Centrum för Näringslivshistoria, använde Mahlers citat, och många fler på samma tema, för att understryka att vi är alla beroende av den kunskap och de berättelser som föregått oss.

Väl använda kan dessa historiska berättelser användas som hävstång för framtida utveckling, oavsett om man ska stärka organisationen, fylla varumärket eller bara vara säker på att man inte drabbas av några överraskningar ur det förflutna.

För företag kan historien vara en bevisföring för framtiden. Alla varumärken, hävdade Sjöman, är laddade med associationer, oavsett hur unga eller gamla de är. Säg ett företagsnamn, som IKEA, H&M eller Spotify, och huvudet fylls närmast automatiskt av associationer. Här kan historien vara ett av företagarens bästa verktyg för att förklara vad företaget är och gör, och sätta varumärket i ett större sammanhang.

Att arbeta med historien på detta sätt kallas numera allt oftare för history marketing. Just de senaste åren, när content marketing blivit ett etablerat kommunikationsbegrepp kan man se historien som det bästa content man kan få.  Ett närbesläktat begrepp är heritage management, som används mycket bl a i USA och ursprungligen användes främst för kulturarvsbevarande.

Avslutningsvis sa Anders att history marketing kan hjälpa företag att:

  • Bygga varumärket
  • Stärka företagskulturen
  • Minska risken för att göra samma misstag igen

”Använd historien, den är din bästa språngbräda framåt,” avslutade Anders Sjöman, kommunikationschef på Centrum för Näringslivshistoria.

Lästips: History Marketing 101, en introduktion till begreppet.

 

Om Anders:

Anders Sjöman är kommunikationschef på Centrum för Näringslivshistoria sedan våren 2015 och ansvarig för det redaktionella arbetet, både för uppdragskunder och för näringslivshistoriska projekt.  Tidigare har Anders arbetat som kommunikationskonsult på Springtime i Sverige, som kommunikationschef på filmtjänsten Voddler och som kursutvecklare på Harvard Business Schools center i Paris.  Anders är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Anders SJöman inledningstalar på History Marketing Summit 2016. (Foto: Linus Sundahl-Djerf)

Anders Sjöman inleder History Marketing Summit 2016. (Foto: Linus Sundahl-Djerf)

Anders Sjöman, kommunikationschef på Centrum för Näringslivshistoria. (Foto: Linus Sundahl-Djerf)

Anders Sjöman inleder History Marketing Summit 2016. (Foto: Linus Sundahl-Djerf)

Anders Sjöman, Centrum för Näringslivshistoria, med Sören Nyboe, Volvo Museum och Alexander Husebye, vd på Centrum för Näringslivshistoria.