Elekta firade 50 år
med helt nyskriven historik

VISA BILDTEXT
Källa: Elekta.com

År 1972 grundades Elekta, utifrån professor Lars Leksells banbrytande gammakniv. Femtio år senare är Elekta världsledande inom precisionsstrålning och arbetar för att patienter världen över ska ha bästa möjliga cancervård. Den utvecklingen beskrivs i en nyskriven historik, som togs fram för Elektas 50-årsjubileum av Centrum för Näringslivshistoria. 

Professor Lars Leksells gammakniv bröt ny mark med vad som beskrevs som ”bloodless brain surgery”. År 1972 grundade han företaget Elekta med sin son Larry Leksell för kommersialisera strålkniven. Idag är Elekta ledare inom precisionsstrålbehandling, med utrustning för både strålkirurgi och strålbehandling, sedan länge för hela kroppen och inte bara hjärnan. 

Hur den utvecklingen gått till, med såväl upp- och nedgångar både behandlings- och affärsmässigt, ville Elekta beskriva när företaget fyllde 50 år 2022. 

Centrum för Näringslivshistoria anlitades för att först skapa ett arkiv och fylla det med såväl historiska handlingar som djupintervjuer med ett tjugotal långväga medarbetare.  Utifrån detta, och med kompletterande intervjuer och research,  skrevs sedan en djuplodande historik, som Elekta gjorde tillgänglig på sin webbsajt. 

Här kan du läsa Elektas hela historia.

Mattias Thorsson, kommunikationschef på Elekta, säger om processen:

”Vi ville ha en utomståendes syn på vår egen utveckling. Vi ville få en ifrågasättande och samtidigt heltäckande historieskrivning. Det fick vi – och dessutom en levande beskrivning, med ett företags alla utvecklingsfaser beskrivna och där många medarbetare, från lång tid, ger sina perspektiv på utvecklingen.” 

Mattias berättade mer om hur Elekta lyfte sin historia under jubileet i en presentation på History Marketing Summit 2023. Presentationen filmades:

Här kan du se Mattias berätta om Elektas jubileum. 

 

Projektgrupp

Elektas webbhistorik gjordes av: