Reseberättelse från konferensen:
Business Archives Council 2019

VISA BILDTEXT
Benito Peix Geldart. Foto: Alexander Ruas.

Benito Peix Geldart, forskare och arkivarie vid vårt forskningssekretariat, deltog i brittiska Business Archives Councils (BAC) årliga konferens i London i november 2019. Här är hans reseberättelse från konferensen, som handlade om samarbete och nätverkande.

Den 20 november hade jag förmånen att delta i Business Archives Councils (BAC) årliga konferens, som i år hade rubriken No Archive is an Island. Connection and collaboration in business archives.

Konferensen ägde på Royal Institute of British Architects (RIBA) i London och samlade runt hundra deltagare. Konferensens huvudtema, samarbete och nätverkande, är en hjärtefråga för nutida arkivinstitutioner. Arkivalier och arkivtjänster har idag en gräns- och ämnesöverskridande karaktär som kräver täta kontakter mellan institutioner. Genom ökat samarbete kan vi inse värdet av våra samlingar för flera målgrupper, lösa gemensamma problem och fånga olika röster.

Konferensen behandlade olika strategier för nätverkande och ökat samarbete mellan arkivinstitutioner och högskolor. I fyra sessioner diskuterade väl utvalda talare de utmaningar som olika samarbetsmodeller medförde och delade med sig av sina erfarenheter, exempel och lärdomar kring temat.

I den första sessionen presenterades tre projekt under temat samarbete och gemensamma mål.

  • Dr. Ella Parry-Davies från The Royal Central School of Speech and Drama berättade om sitt insamlingsprojekt av muntliga källor från fattiga migranter i England som arbetade som städare eller hembiträden.
  • Arkivarien Sarah C. Jane visade i sin tur hur ett arkivförteckningsprojekt bidrog till att skapa en ny relation mellan två högskolor (University of Falmouth och University of Exeter’s Penryn Campus).
  • Sessionen avslutades av Claire Tunstall från Unilever Archives & Records och Katherine Lynch från den lokala Port Sunlight Village Trust Management i Liverpool, där Unilever har sitt arkiv. De berättade om hur de samarbetar för att tillsammans berätta ortens historia.

Den andra sessionen samlade tre talare:

  • Christopher Cassells, Business Archives Surveying Officer for Scotland, berättade om sitt arbete för att rädda handlingar från skotska företag som gått i konkurs. Ämnet var högaktuellt, som den nyligen konkursdrabbade globala resekoncernen Thomas Cook & Co. visade.
  • Andra talaren, Karyn Williamson från Standard Life Aberdeen – som även deltagit på ICA SBA 2017 i Stockholm  – berättade om hur hon som arkivarie på ett investeringsbolag lyckades främja samarbetet kring arkivfrågor hos olika företag med kopplingar till Standard Life Aberdeen.
  • Sist kom Lucy Davis, verksam vid The National Archives (det engelska Riksarkivet), som presenterade nya satsningar för att ge bidrag till utveckling av näringslivsarkiven, såsom programmet Networks for Change.

Personligen tyckte jag mest om den tredje sessionen:

  • Den inleddes av Mike Anson från Bank of England. Sessionen handlade om samarbete mellan akademin och arkivinstitutioner.
  • Alix Green från University of Essex driver aktivt denna fråga. Inom ramen för konferensen lanserade hon, tillsammans med Erin Lee (National Theatre) och Tamara Thornhill (Transport for London), ett nytt styrdokument för att underlätta samarbetet mellan akademiska forskare och arkivinstitutioner, Facilitating Academic-Archivist Collaborations in Business. Det har författats med hjälp av ett flertal akademiker och företagsarkivarier med erfarenhet i dessa frågor.
  • Tredje talare var geografhistorikern professor Alastair Owens från Queen Mary University of London, med erfarenhet av samarbetsprojekt med arkivinstitutioner och som har f.n. ett mycket intressant forskningsprojekt kring den brittiska köttindustrin. (Vårt pågående projekt Bekönade rum har beröringspunkter med hans forskningsområde.)

Den fjärde sessionen handlade om problematiken kring att göra slutna organisationshandlingar till tillgängliga resurser för allmänheten. Angela Sutton-Vane, från Open University, presenterade sitt arbete om äldre polisiära handlingar och en lokal arkivinstitution ett projekt för att engagera lokala migranter i arkivet.

Kort sagt, en mycket intressant konferens och ett bra tillfälle att stärka banden till andra näringslivsarkiv bortom nationella gränser.

Läs mer om vårt forskningssekretariat här