Nyheter

Tungt boksläpp på Skandia

VISA BILDTEXT
Omvandlingen, en bok från Förlaget Näringslivshistoria.

Den nyutgivna boken Omvandlingar: Försäkringsbolaget Skandia 1990–2016 av Mats Larsson och Mikael Lönnborg (Förlaget Näringslivshistoria 2019) firades med en somrig lunch på Skandias huvudkontor torsdagen den 20 juni.

Inte mindre än tre nuvarande och tidigare verkställande direktörer närvarade: Frans Lindelöw, Skandias verkställande direktör och koncernchef sedan 2015, Hans-Erik Andersson, tidigare verkställande direktör och idag ordförande i Skandias styrelse, och Leif Wictorin, bland annat tidigare verkställande direktör. Wictorin och tidigare chefsjuristen i Skandia Liv Lars Bergendal, som även han var med vid lunchen, har bistått författarna med bakgrundsfakta till boken. Från Centrum för Näringslivshistoria medverkade vd Alexander Husebye, redaktör Karin Jansson Myhr, bildredaktör Martin Månson, formgivare Åsa Kax Ideberg och forskningschef Anders Houltz.

Omvandlingar: Försäkringsbolaget Skandia 1990–2016 är ny bok om försäkringsbolaget Skandia från Förlaget Näringslivshistoria. Tyngdpunkten i boken ligger på den modernare historien, och boken skildrar bland annat hur Skandia genom ett fientligt uppköp hamnade i utländska händer.

I boken skildras hur Skandia nådde oerhörda framgångar under 1990-talet men också de så kallade skandalerna i början av 2000-talet och hur bolaget genom ett fientligt bud från det internationella försäkringsbolaget Old Mutual blev ett dotterbolag i en utländsk koncern. Slutligen berättas också historien om hur Skandia åter hamnade i svenska händer, och omvandlades till ett ömsesidigt försäkringsbolag.

Köp boken här

Boken Omvandlingar: Försäkringsbolaget Skandia 1990–2016 av Mats Larsson och Mikael Lönnborg (Förlaget Näringslivshistoria 2019) firas 20 juni 2019. Foto: Åsa Kax Ideberg.

Boken Omvandlingar: Försäkringsbolaget Skandia 1990–2016 av Mats Larsson och Mikael Lönnborg (Förlaget Näringslivshistoria 2019) firas 20 juni 2019. Foto: Åsa Kax Ideberg.