Nytt från förlaget

Omvandlingar – Skandia 1990-2016

 

VISA BILDTEXT
Omvandlingen, en bok från Förlaget Näringslivshistoria.

Omvandlingar är titeln på en ny bok om försäkringsbolaget Skandia från Förlaget Näringslivshistoria, författad av forskarna Mats Larsson och Mikael Lönnborg. Tyngdpunkten i boken ligger på den modernare historien, och boken skildrar bland annat hur Skandia genom ett fientligt uppköp hamnade i utländska händer.

Skandia har stått i centrum för försäkringsbranschens utveckling sedan bolaget bildades 1855. Dessutom har bolaget omvandlat sig själv vid upprepade tillfällen – inte minst under 1900-talets slut. Den här boken handlar främst om de senaste 30 åren i Skandias historia.

Skandia gick in i 1990-talet som ett starkt inhemskt bolag med omfattande verksamhet på den nordiska marknaden och en bred närvaro internationellt. Under de följande decennierna genomgick Skandia flera grundläggande förändringar som omvandlade bolagets produkter, ägande, kundkrets och ekonomiska situation.

I boken skildras hur Skandia nådde oerhörda framgångar under 1990-talet men också de så kallade skandalerna i början av 2000-talet och hur bolaget genom ett fientligt bud från det internationella försäkringsbolaget Old Mutual blev ett dotterbolag i en utländsk koncern. Slutligen berättas också historien om hur Skandia åter hamnade i svenska händer, och omvandlades till ett ömsesidigt försäkringsbolag.

Det är denna historia som författarna Mats Larsson och Mikael Lönnborg berättar, med utgångspunkt i ett omfattande och unikt arkivmaterial på Centrum för Näringslivshistoria och ett stort antal intervjuer med de personer som spelat en betydande roll i omvandlingarna.

BESTÄLL BOKEN HÄR

Om författarna

Omvandlingar (Förlaget Näringslivshistoria, 2019) är skriven av forskarna Mats Larsson och Mikael Lönnborg.

  • Mats Larsson är professor emeritus i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och tidigare chef för Uppsala Centre for Business History (ECBH). Hans forskning har framför allt behandlat finanshistoria med inriktning mot bank och försäkring.
  • Mikael Lönnborg är professor i företagsekonomi vid Södertörns högskola, Institutionen för Samhällsvetenskaper, Avdelningen för företagsekonomi, Enter Forum. Hans forskning rör för närvarande internationalisering av mejeriindustrin, finansiella kriser, ägandeformer, internationalisering, entreprenörskap och privatisering.
 
Projektgrupp

Bokens projektgrupp på Centrum för Näringslivshistoria, som driver förlaget, var: