Nyheter

Vi skrev texter till Groth & Co:s digitala museum

Bodil Hasselgren, redaktör hos oss på Centrum för Näringslivshistoria, har bidragit med texter till 150-årsjubilerande Groth & Co:s digitala museum.

Immaterialrättsbyrån Groth & Co grundades 1869 som Skandinaviens första patentbyrå. Näringsfriheten vara bara några år gammal i Sverige, när Lorenz Albrecht Groth började erbjuda att ”tillhandagå uppfinnare med uttagande af patent” och även med att kommersialisera patenten och sälja produkterna.

När Groth & Co nu firar 150 år lanserar företaget ett digitalt museum. Där visas, genom de uppdrag inom patent- och immaterialrätt som Groth & Co haft sedan starten 1869, på Sveriges förvandling från ett eftersläpande jordbrukarland till ett av världens modernaste länder.

Vår redaktör Bodil Hasselgren har bidragit med fyra texter kring några av de mest historiska och viktigaste patenten: ottomotorn, separatorn, dieselmotorn – och margarinet Milda.

Läs mer på Groth & Co digitala museum

Vill du att vi hjälper dig med ditt företags jubileum? Hör av dig till vår kommunikationschef Anders Sjöman på 070-717 60 78 eller anders.sjoman@naringslivshistoria.se.