Vi gjorde magasinet
Mäklarsamfundet 100 år

VISA BILDTEXT
Mäklarsamfundet 100 år - ett magasin från Förlaget Näringslivshistoria.

Vi på Centrum för Näringslivshistoria har gjort ett jubileumsmagasin åt Mäklarsamfundet. 64 sidor om bostadsmarknaden, branschen och omvärlden under 100 år.

2019 firar Mäklarsamfundet, mäklarbranschens största medlemsorganisation, 100 år. Organisationen har ända sedan starten arbetat för att professionalisera yrket ytterligare, till exempel genom att få yrket reglerat via lag (1984). Organisationen är också skapare och grundare av ämnet på universitetsnivå – precis som man idag driver opinion för yrkeskåren och vägleder köpare om hur ett bra bostadsköp går till.

För att uppmärksamma jubileet har Centrum för Näringslivshistoria gjort researcharbete och skapat ett 64-sidigt magasin. I magasinet träffar vi de största förgrundsgestalterna och berättar om bostadsmarknadens, branschens och regelverkets utveckling under åren. Magasinet har skickats ut till Mäklarsamfundets alla medlemmar under maj månad.

Projektgrupp

I projektgruppen som arbetat med magasinet ingick:

  • Redaktör och projektledare: Anders Landén
  • Bildredaktör: Linda Israelsson
  • Art Director: Åsa Kax Ideberg
  • Tryckeri: DanagårdLiTHO

Beställare hos Mäklarsamfundet var kommunikations- och analyschef Joakim Lusensky.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag eller organisation med ert jubileumsfirande?  Läs om hur vi kan hjälpa dig att bygga värde med history marketing. Vid frågor kontakta Anders Sjöman, kommunikationschef: 070-717 60 78, anders.sjoman@naringslivshistoria.se.