Seminarium:
Corona och näringslivet

28 okt 2021, kl 14.00 - 17.00

VISA BILDTEXT
Pandemin är ännu inte över men det är dags att presentera en unik dokumentation av effekterna på näringslivet. Centrum för Näringslivshistoria har låtit företagare komma till tals i djupintervjuer och enkäter. Välkommen på seminarium där vi presenterar resultaten tillsammans med forskare och näringslivsprofiler.

Pandemin är ännu inte över men det är dags att presentera en unik dokumentation av effekterna på näringslivet. Centrum för Näringslivshistoria har låtit företagare komma till tals i djupintervjuer och enkäter. Välkommen på seminarium där vi presenterar resultaten tillsammans med forskare och näringslivsprofiler.

Vilka erfarenheter tar näringslivet och forskningen med sig från snart två år av coronapandemin? Trots att coronakrisen inte är slut kan vi börja dra slutsatser – och syna den svenska strategin. Erfarenheterna skiljer sig mellan företagen i näringslivet, där finns vinnare och förlorare och inte minst branscher som tänker om inför framtiden.

Centrum för Näringslivshistoria dokumenterar sedan i mars 2020 pandemins effekter genom djupintervjuer med nyckelpersoner i näringslivet, enkäter och medieanalyser. Nu presenterar vi resultatet så här långt i ett seminarium på Stockholms Handelskammare. Du möter ett antal aktörer i näringslivet och forskare från olika ämnen som bjuder på iakttagelser och ger oss nya vinklar på pandemins effekter.

Vi har spelat in hela seminariet! Se det i efterhand här:

Välkommen till Stockholms Handelskammare, Brunnsgatan 2. Programmet kommer även att livesändas.

14:10

Del 1: Centrum för Näringslivshistorias dokumentation – källmaterial och första analys. Moderator: Anders Sjöman.

14:40

PAUS

14:50

Del 2: Paneldiskussion: Pandemins förlopp ur näringslivets perspektiv. Moderator: Anders Sjöman.

15:40

PAUS

15:50

Del 3: Paneldiskussion: Att beforska coronakrisen. Moderator: Anders Houltz

16:40

Avslutande diskussion. Moderatorer: Anders Houltz / Alexander Husebye.

17:00

SEMINARIET AVSLUTAS.