Nytt från förlaget:
HSB och bostadspolitiken 1997-2022

VISA BILDTEXT
HSB och bostadspolitiken 1997-2022, Förlaget Näringslivshistoria 2023.

”HSB och bostadspolitiken 1997-2022” är den sjunde utgåvan i serien om HSBs historiska utveckling. Den plockar upp historien där HSB-legendaren Owe Lundevalls tidigare sex utgåvor slutade. Boken är gjord på uppdrag av HSB av oss på Centrum för Näringslivshistoria.

Den långvariga HSB-medarbetaren Owe Lundewall skrev under 1990-talet sex volymer om ”HSB och bostadspolitiken”.  Den sjätte volymen täckte fram år 1997 och HSB ville nu, inför sitt 100-årsjubiluem i år, bygga vidare med en sjunde volym, för de senaste 25 åren. Uppdraget gick till oss på Centrum för Näringslivshistoria, som även sköter om HSB:s historiska arkiv, att ge ut boken på vårt Förlaget Näringslivshistoria

Då utgivningen samman­faller med HSBs hundra­års­jubileum avslutas boken med en överblick över organisationens långa och händelse­rika historia. En organisation som i 100 år präglat, utvecklat och bidragit till det goda boendet för miljontals svenskar.

Boken bygger till stora delar på HSBs eget historiska arkiv­material som finns deponerat hos oss på Centrum för Näringslivs­historia. Arkivet är unikt i Sverige med material från och om den svenska bostads­marknaden som spänner över 100 år. I arkivet finns dokument som brev, anteckningar, protokoll, utredningar, köpe­handlingar och inte minst fotografier. Tack vare arkivet och den roll HSB har spelat i samhället ger boken (och dess föregångare) en fascinerande och ingående inblick i den svenska bostads­marknadens – och den svenska bostads­politikens – utveckling.

HSB och bostadspolitiken 1997-2022
Om bokens innehåll

Åren 1997–2022 präglas av två tydliga perioder, den första då HSB ”åter­erövrar skillnaden” och den andra av en genom­gripande förändrings­resa. Våren 1997 fick HSB sin första kvinnliga för­bunds­ordförande – Gun-Britt Mårtensson. Under hennes ord­förande­tid i tio år inledde HSB ett omfattande arbete med att tydlig­göra HSBs unika roll på den svenska bostads­marknaden. En roll som bygger på de fem grund­läggande kärn­värderingarna som samman­fattas till ETHOS: Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan.

Den stora förändrings­resan tog sin utgångs­punkt i tre tydliga omvärlds­trender: digitalisering, regel­efterlevnad och håll­barhet. Att digitalisera verksamheten har varit ett viktigt verktyg för att kunna upprätt­hålla konkurrens­kraften. Och för att kunna finansiera detta nödvändiga utvecklings­arbete har det krävts stora resurser. Detta i sin tur ledde fram till att HSB nationellt fick en ny organisatorisk struktur 2017.

Projektgrupp hos Centrum för Näringslivshistoria