Magasinet om sparbanksidén och Swedbanks historia
nu på engelska

VISA BILDTEXT
Swedbanks jubileumsmagasin finns nu på engelska.

Vi på Centrum för Näringslivshistoria har tillsammans med Swedbank gjort ett jubileumsmagasin som berättar den två sekel långa historien om hur sparbankerna och landet utvecklades. Nu finns jubileumsmagasinet både på svenska och på engelska.

År 1820 öppnade Göteborgs Sparbank, den första sparbanken i Sverige. Dagens Swedbank har sitt ursprung i denna första sparbank – och firar därmed 200 år. Få svenska företag kan visa på sådan lång verksamhet, en verksamhet som dessutom är intimt kopplad med hela landets utveckling.

Denna historia, hela vägen från starten 1820 då Sverige var ett fattigt bondesamhälle i Europas utkanter, till dagens bankjätte i ett av världens modernaste länder, berättar vi i det 72-sidiga magasinet ”TWO HUNDRED – Money and life since 1820”. Magasinet har vi tagit fram på både svenska och engelska tillsammans med Swedbank och vi baserade det på research i Swedbanks arkiv som vi sköter åt banken.

Den svenska versionen av magasinet har delats ut till drygt 7 000 Swedbankanställda i Sverige och finns tillgänglig på bankens kontor över hela landet. Den engelskspråkiga versionen kommer att delas ut till bankens anställda i Baltikum.

Från 1820 till idag

Sparbanksidén byggde 1820 på att att ge vanligt folk en chans att bygga eget ekonomiskt välstånd. Då handlade det om att erbjuda banktjänster som vi idag tar för givna men som då var revolutionerande. Över 200 år har sedan nya tjänster tillkommit, i takt med att samhället utvecklats – men alltid med sparandet i fokus. Som flest hade Sverige 498 sparbanker 1926. Efter sammanslagningar består Sparbankssverige idag av Swedbank och knappt 60 sparbanker.

Magasinet berättar den historien, hela vägen fram till dagens situation – men lägger ännu mera vikt på hur samhället utvecklats under 200 år och vilka ekonomiska behov privatpersoner och företag haft för att kunna bygga en sund och hållbar ekonomi i var tid.

Vår projektgrupp

I projektgruppen som arbetat med magasinet på Centrum för Näringslivshistoria ingick:

Swedbanks projektledare och redaktionschef var Ellen Carlgren. Beställare hos Swedbank var Johan Eriksson.

Tryckeri var Brand Factory.

 

Vill du också använda ditt företags jubileum till affärsnytta? Här kan du läsa mer om hur strategiskt historiebruk bygger affärsvärde, det som vi även kallar history marketing. Eller hör av dig direkt till Anders Sjöman, kommunikationschef, på 070-717 60 78, anders.sjoman@naringslivshistoria.se.