”Stärk NAD!”
Debattartikel om Nationella arkivdatabasen

VISA BILDTEXT
Foto: Alexander Ruas.

Stärk Nationella arkivdatabasen, NAD! Det är budskapet i den debattartikel (SvD 30 april) som Centrum för Närings­livs­historias vd Alexander Husebye är en av medskribenterna till.

Nationella arkivdatabasen (NAD) är en av de viktigaste ingångarna till att söka i svenska arkiv. Den skapades en gång av Riksarkivet som fortfarande driftar den, men som gör det utan specifika direktiv från huvudmannen staten eller med öronmärkta medel. I praktiken har detta lett till en sakta nedmontering av NAD.

En nedläggning vore en förlust inte bara för landets arkiv och för Sverige som forsknings­nation, menar vår vd Alexander Husebye och 11 andra representanter för arkiv­institutioner och arkiv­föreningar i en debattartikel i Svenska Dagbladet 30 april.

Initiativ­tagaren till debatt­artikeln är Svenska Arkivförbundet.

Läs artikeln här