History marketing:
Teknikföretagens historia i film, artiklar och lektionsförslag

Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen firade 125 år 2021. Vi hjälpte dem att berätta sin och sina med­lemmars historia – och därmed historien om svensk teknikutveckling. Resultatet blev bland annat artiklar, filmmaterial och lektionsförslag.

Våra liv är beroende av teknik, men ofta tänker vi inte ens på den. Hur hamnade vi där? Och hur har samhället formats av ny teknik och hur har samhället format tekniken? Det historien hjälpte vi branschorganisationen Teknikföretagen att berätta när de fyllde 125 år 2021. Det blev en berättelse om Sveriges väg från fattigt jordbruksland till högteknologisk industrination, med milstolpar och oväntade exempel inom allt från elektricitetens införande till de moderna techbolagen. Att AXE-växlar, Electrolux-kylskåp och Volvo-bilar blivit världsframgångar är välkänt, men hur många känner till att svenska företag drivit utvecklingen inom rollatorer, bygghissar och bilbarnstolar?

Webbhistorik

Berättelsen förmedlade vi i 20 nyskrivna teknikhistoriska artiklar, som nu finns på Teknikföretagens webbsajt. De förmedlar både organisationens historia och den svenska teknikhistorien som helhet.

Gratis skolmaterial

Artiklarna finns även på vår skolsajt Företagskällan – och där har vi kompletterat dem med individuella lektionsförslag, anpassade efter rådande gymnasieläroplan och med förslag på instuderingsfrågor och lektionsupplägg. 

Filmmaterial

Dessutom har vi bidragit med material till antal kortfilmer som Teknikföretagen gjorde om bland annat telekom, fordonsindustrin, elektrifiering och datorer .

Se filmerna på Teknikföretagens webbplats

Vår projektgrupp

I projektgruppen som arbetat med Teknikföretagens jubileum på Centrum för Näringslivshistoria ingick:

Vill du också använda ditt företags jubileum till affärsnytta? Här kan du läsa mer om hur strategiskt historiebruk bygger affärsvärde, det som vi även kallar history marketing. Eller hör av dig direkt till Anders Sjöman, kommunikations- och uppdragschef, på anders.sjoman@naringslivshistoria.se.