Alla webbinarier 2020
på ett ställe

Under coronaåret 2020 ersatte vi alla våra fysiska föreläsningar och konferenser med webbinarier och digitala möten. Vi spelade in samtliga webbinarier – och här är de nu alla på samma sida.  

Våra webbinarier under 2020 handlade antingen om arkivarbete och historiebruk (vårt arbetsområde) eller näringslivshistoria (vårt ämnesområde). Här kan du se det du missade – eller se om det du gillade.  

Tema ARKIV
Tema HISTORIEBRUK
Tema NÄRINGSLIVSHISTORIA

Väl mötta i nya webbinarier 2021!