Nyheter

”Årskrönika 2016”: Så var förra året.

2016 var roligt! Nya kunder, projekt och utman­ing­ar. Vi samman­fattar året i vår Årskrönika 2016. Läs texter ur krönikan – eller beställ hela krönikan.

Förra året var årskönikan gjord som en dagstidning. I år är den en bok – för vi har ju startat bokförlag. Designad även i år av Johan M Sandell på Monotude.

Läs vår Årskrönika 2016 som pdf

Beställ årskrönika 2016  i bokform – gratis.

Här är några texter ur årskrönikan:

VD: ”Historiens bevarare, sanningens väktare”.

När begrepp som ”faktaresistens” och ”alternativa fakta” blir vardagsmat, är vår roll som arkivarier och historiker viktigare än någonsin, skriver vd Alexander Husebye

Arkivchefen: ”Digital spaning från arkiven”

Fysiskt material blev alltid ”över”. Men digital information som inte sparas aktivt försvinner nästa gång man rensar hårddisken. Vad händer egentligen med arkiven när inga spår lämnas, frågar vår arkivchef P-O Karlsson. 

Kommunikationschefen: ”Vi är historieberättarna som aldrig behöver hitta på.”

Bevisföringen för de löften som ett företag ger idag går att finna i vad det gjort förut. Historierna finns där i arkiven: sanna, starka och pålitliga. De är bra berättelser att använda, och som man inte behöver hitta på, skriver vår kommunikationschef Anders Sjöman.

Medlemsservice: ”Vi gillar när det är spring i arkiven”.

Vår medlemsservice hade mer att göra än någonsin under 2016. Förfrågningar från medlemsföretag, forskare, media och andra var fler än någonsin, berättar arkivarierna Lina Wiberg och Linda Israelsson.

Projektledaren: ”Ett nytt bokförlag föddes 2016”.

I alla år har vi gett producerat böcker och rapporter. Så 2016 tog vi det naturliga nästa steget – och startade eget förlag: ”Förlaget Näringslivshistoria”, berättar projekt- och produktionsledaren Jenny Bergman.

Forskningssekreteraren: ”Sverige, vi har ett bibliotek!”

För forskningssekretariatet var 2016 året då tre av våra egna projekt nådde fram till färdiga böcker böcker och då vårt eget bibliotek uppgraderades till forskningsbibliotek och blev godkänt som Librisbibliotek, berättare forskningssekreterare Anders Houltz.

Skolansvarig: ”Företagshistorier och källkritik lockar.”

Fler lektionsplaner på vår skolsajt med gratis lektionsmaterial gjorde att fler lärare tog hela klassen på besök till oss under 2016, berättar skolansvariga Anahi Davila.

Förresten, kan du prata arkivska?